Begraven of cremeren

Voor sommige mensen is dit een simpele vraag, maar voor anderen een vraag waar zij wel hun hele leven over nadenken of helemaal niet mee bezig willen zijn…

Toch is het belangrijk om hier (tijdig) over na te denken, zodat je nabestaanden niet met deze vraag achter blijven als je dood bent.

 

Maar hoe maak je nou deze belangrijke keuze?

Misschien is het alleen maar een soort gevoel, het idee om te worden toegedekt door de aarde, op je laatste rustplaats.
Of opgenomen te worden door warme vlammen ten einde daarna in een urn weer naar huis te worden meegenomen, samen met je geliefde.
Soms speelt het geloof een rol bij het nemen van de beslissing.
Hoewel er in de bijbel niets geschreven is over begraven of cremeren, komt het vaak voor dat iemand juist na een kerkdienst op de begraafplaats bij de kerk ter aarde wordt besteld, op het ‘kerk-hof’.

Naast de ‘gewone’ begraafplaatsen zijn er tegenwoordig ook natuurbegraafplaatsen. Dan wordt je letterlijk ‘in de natuur’ begraven, in een daartoe aangewezen gebied waar je een eeuwigdurend graf koopt. De kosten lijken misschien wat hoog, maar je betaalt hier maar één keer voor een plek die altijd van jou zal zijn én die je zelf hebt uitgekozen!
Uiteraard worden er  bij zo’n begrafenis wel voorwaarden gesteld: alle materialen, zoals kist en kleding, moeten afbreekbaar zijn, zodat er geen schade wordt toegebracht aan de natuur.

Bij het maken van een keuze voor cremeren dan wel begraven kunnen de kosten ook een rol spelen.
Een begraafplaats kost zo tussen de € 3.000,— en € 5.000,—. Je betaalt voor het graven van het graf, voor het onderhoud en voor het grafrecht. Dat recht beloopt meestal 10 jaar, maar verlengen is ook mogelijk, tegen betaling.
Een crematie kan al voor € 975,—. Maar dan gaat het alleen om het naar de oven brengen van de overledene. Een zogenaamde ‘ technische crematie ‘. Een crematie met een afscheid erbij kost uiteraard meer.
Natuurbegraven kan vanaf € 5000,- (graf voor 1 persoon). Dat betekent dan wèl eeuwige grafrust en dat is niet het geval bij een gewone begraafplaats.

Wij (van Charon) begrijpen dat het lang niet voor iedereen makkelijk is om een keuze te maken.
Helaas komt het wel eens voor dat de nabestaanden niet weten wat ze moeten doen, als de overledene er niet meer is…
In het ergste geval zijn de nabestaanden het zelfs niet eens over begraven òf cremeren. En dat kan stress of onenigheid veroorzaken op een moment, dat je het juist ècht niet erbij kan hebben!

Denk er dus goed en tijdig over na, leg het vast op papier of praat er over met je familie en/of vrienden.
Kom je er niet uit, of wil je het graag laten vastleggen, maak dan een afspraak met ons door het formulier in te vullen of bel ons op: 072-507 0477.
Een gesprek met ons is altijd vrijblijvend en kosteloos!    Begraven of cremeren