Waarom de naam Charon?

Gijsje Teunissen startte in 2004 met Charon Uitvaartbegeleiding en koos de naam Charon met wel een hele persoonlijke reden.

In 1985 overleed Gijsje’s derde kind Ferry plotseling na 4 maanden aan wiegendood. Zijn naam Ferry, kreeg later voor het gezin een dubbele betekenis: Ferry, de veerman, de jongen tussen leven en dood. In 2005 voer de oudste zoon van Gijsje, Floris op een cruiseschip in de buurt van de Zuidpool. Op de foto die hij stuurde, zag je de zon, die vijf dagen aan de horizon bleef staan. Op deze foto was nog net de reling van het cruiseschip te zien, vijf dagen is ook de tijd, dat de overledene over het algemeen opgebaard wordt. Bij het zien van de reling dacht Gijsje meteen aan de ijzeren schuit van Charon, de veerman. Deze foto werd het beeldmerk van Charon Uitvaartbegeleiding.

Deze foto, van de zon, welke vijf dagen in de horizon bleef, inspireerde Gijsje ook om het logo van Charon Uitvaartbegeleiding te ontwikkelen: De rode en de gouden draad van het leven.

Logo Charon zonder beeldmerk volledig

Bij een begeleiding zijn wij meestal vijf dagen bij de overledene en de familie.

In deze vijf dagen laat de overledene de rode draad van het leven los en verbindt zich met de gouden draad van de oneindigheid. Gijsje bedacht zo het logo van Charon. Even zijn de rode en gouden draad heel dicht bij elkaar. De rode draad van het leven lost op, de gouden draad van de eeuwigheid ontstaat en gaat verder. Voor sommigen is dit – het weten dat het leven niet ophoudt bij het sterven – een grote troost.

De missie van Charon

Charon wil het bewustzijn rond de dood als onderdeel van het leven vergroten. Wij willen de angst voor de dood met open vizier en op een eerlijke manier benaderen, bespreekbaar maken, verminderen en zo mogelijk verzachten. Vandaar dat wij ook grote voorstanders zijn van voorgesprekken op het moment dat er nog niets aan de hand is, maar uiteraard ook als er wel al een reden is om over de laatste reis na te denken.

Over het algemeen kunnen mensen alleen bewuste keuzes maken wanneer zij goed geïnformeerd zijn. Zowel voor de mens aan het einde van zijn of haar leven als voor de nabestaanden is een actieve rol in het stervensproces en de vormgeving en invulling van het uiteindelijke afscheid van grote waarde. Deze actieve betrokkenheid is belangrijk voor het verloop van het rouwproces en het omgaan met het uiteindelijke loslaten en de acceptatie van het verlies.

Één van de vragen waar nabestaanden te vaak geen antwoord op hebben, is hoe de uitvaart eruit moet komen te zien. Begraven of cremeren, lijkwade of kist, thuis opbaren of in een uitvaartcentrum?

Wat betekent Charon

De oude Grieken geloofden dat Charon, de veerman, overledenen begeleidde op hun laatste reis over de rivier Styx.

Wij denken dat de overledene en nabestaanden er wel bij varen wanneer de overledene liefdevol wordt begeleid door de nabestaanden. Daarom betrekken we nabestaanden graag zo veel mogelijk bij deze laatste reis.

Afscheid nemen met je hart

Charon staat voor Liefde, Aandacht en Respect. Wij geloven in afscheid nemen met je hart. Nabestaanden kunnen bij ons in volledige rust alle mogelijkheden en keuzes afwegen. Charon geeft nabestaanden alle ruimte voor persoonlijke ideeën en eigen inbreng om het afscheid vorm te geven en weet het creatieve vermogen, wat in elk mens schuilt, naar boven te halen.

Liefde voor de mens – Aandacht voor detail – Respect voor de overledene

Charon helpt u bij het maken van al uw keuzes.

Charon heeft het Leven & Sterven boekje ontwikkeld waarin u al uw wensen kan opschrijven. U kunt het boekje bestellen via onderstaande link. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een kosteloos voorgesprek en eventueel samen met een van onze uitvaartbegeleiders het Leven & Sterven boekje invullen.