Uitvaartbegeleiders
Stichting keurmerk uitvaartzorg

Kwaliteit telt

Kiest u voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, dan kiest u voor kwaliteit en mag u vertrouwen op een waardig afscheid van de overledene.

Goedgekeurd

Al sinds 2005 verzorgt Charon Uitvaartbegeleiding met respect voor overledenen en nabestaanden begrafenissen en crematies. Dit heeft erin geresulteerd dat wij het Keurmerk Uitvaartzorg dragen en daar zijn wij trots op. Voor alle toekomstige nabestaanden die wij mogen begeleiden, willen wij dit natuurlijk zo houden. U kunt ons hierbij helpen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uiteraard staat na een overlijden alles in het teken van het creëren van een waardig, persoonlijk laatste afscheid. Uw hoofd loopt echter over van alle emoties en zaken die in korte tijd geregeld dienen te worden. Ons betrokken en professionele team is er dan graag om u zorg uit handen te nemen en de wensen van u en/of de overledene te realiseren. Circa drie weken na de uitvaart – wanneer u alle gebeurtenissen enigszins heeft kunnen overdenken – sturen wij u per e-mail een korte enquête. Wij stellen hierin enkele vragen, die u met een cijfer van 1 t/m 10 kunt beoordelen. Ook is er ruimte voor opmerkingen en suggesties.

Klachtenafhandeling

Bent u om wat voor reden dan ook, toch niet zo tevreden over de geleverde diensten, schroom dan niet dit duidelijk in de enquête aan te geven. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en – indien gewenst – direct contact met u opnemen om verder ongenoegen te voorkomen.

Ombudsman

Wij zijn aangesloten bij de Ombudsman voor Ondernemingen in de Uitvaartverzorging. Dit klachteninstituut zorgt voor een onafhankelijke afwikkeling van geschillen.

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg SKU 

Charon heeft het kwaliteitscertificaat van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Dat is voor u een extra bewijs van onze kwaliteit en betrouwbaarheid. Om de drie jaar worden we getest op de volgende keurmerknormen:

  1. heldere afspraken over de uitvoering
  2. transparante kostenbegroting
  3. goede organisatie van de uitvaart
  4. bekwaam personeel
  5. doelmatige klachtenafhandeling
  6. klanttevredenheidsonderzoek

Meer over SKU.