Petra Overbosch

Petra Overbosch

Afscheid nemen is een innerlijk proces dat voor iedereen anders is. Ook het zichtbare proces van het afscheid is in essentie altijd authentiek. Het helpen bij de uitvaart en het zo mooi mogelijk gezamenlijk vormgeven ervan, is voor mij daardoor ook elke keer nieuw. Het is bij ieder overlijden, bij elke gestorvene samen zoeken en aftasten waar de kracht ligt en de troost te vinden is.

Mijn achtergrond ligt in de antroposofie waar ik na mijn studie sociaal culturele theologie aan de UVA een rijke bron van inspiratie heb gevonden. Meerdere jaren heb ik gewoond en gewerkt op een sociaal-therapeutische zorginstelling in de Beemster. Bij het overlijden van een bewoner was er altijd veel aandacht voor de (gras)opbaring, het waken en rituelen. Dit zijn rijke ervaringen geweest die ik meedraag in mijn werk.

Inmiddels woon ik alweer enige tijd in Bergen en nadat ik enkele jaren in Santpoort en omgeving als uitvaartbegeleider heb gewerkt, is het nu fijn dat ik voor Charon in mijn eigen gemeente de mensen bij kan staan.

Pin It on Pinterest