Finale Parlando

Terminale mensen en ouderen geven wel eens aan dat zij hun gevoelens willen verwoorden en kenbaar willen maken tijdens de afscheidsviering.
Gijsje heeft samen met Frank Kerssens, professioneel muzikant, een manier ontwikkeld om dit op een passende, sfeervolle wijze uit te voeren.

Het concept van Finale Parlando werd exclusief uitgewerkt voor Charon Uitvaartbegeleiding.

De zieke of oudere kan thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving een band inspreken.
Deze laatste groet is voor de familie een waardevolle herinnering. Mede hierdoor kunnen zij nog lange tijd de beminde stem beluisteren en zo langzaam hun verdriet een plaatsje geven.
Indien degene niet meer in staat is om in te spreken, dan kunnen eventueel video- of bandopnames gebruikt worden.

Doordat de muziek de intentie van de woorden versterkt, zullen de gesproken woorden veel dieper gevoeld worden. Deze manier van afscheid nemen heeft Gijsje de passende naam:

FINALE PARLANDO  “De laatste gesproken woorden onder begeleiding van muziek” gegeven.

Geluidsfragment van de Finale Parlando van Gijsje zelf: