spiritualiteit

Te spiritueel?

Het team van Charon Uitvaartbegeleiding is er voor iedereen woonachtig in Egmond en omgeving. Ongeacht wat uw achtergrond of levensbeschouwing is. Belangrijk om te benadrukken omdat wij bekend staan als een spirituele uitvaartonderneming. Dat wij zo bekend staan, komt doordat wij regelmatig uitvaarten begeleiden van antroposofen en spirituele mensen. Ook veel (oud-) katholieken en protestanten weten ons te vinden.

Door onze professionele en persoonlijke -uiteenlopende- levensbeschouwingen vinden we makkelijk aansluiting bij diverse (Westerse) religies. Het is helpend voor u wanneer uw geloof eenvoudig begrepen en verstaan wordt en bekend is wat de bijhorende gebruiken en rituelen zijn. Het is fijn als u niet hoeft uit te leggen waarom er gewaakt wordt en er wordt voorgelezen uit het Johannes evangelie, wat het idee is achter het mee-sterven van bloemen die op het lichaam van de overledene wordt gelegd, hoe de kist staat in de kerk, of er wijwater en wierook bij het graf nodig zijn of waarom er salie gebrand wordt in een ruimte. De meeste gebruiken en gewoonten kennen we. Als we nieuwe rituelen meemaken, zorgen we dat deze kennis met elkaar in het team gedeeld wordt.

Maar ook als u geen religie aanhangt en een seculiere visie op het leven heeft, bent u van harte welkom bij Charon! Want het gaat er om dat wij aansluiting vinden bij u, ons enige doel is een uitvaart helpen vormgeven die bij u past. 

Wanneer we voor het eerste gesprek bij u komen, gaan we daar zo open mogelijk in en tasten we af in welke sferen we terecht komen. Zonder persoonlijke voorkeuren streven we ernaar helder te krijgen hoe de kring van nabestaanden die de uitvaart regelen in het leven staan.

Als uitvaartbegeleider zijn we een voorbijganger, voor een aantal dagen stappen wij in een vaak voor ons nieuw familiesysteem en voegen we ons daarin. U moet na de uitvaart verder met elkaar en het helpt het gemis een plek te geven als de afscheidsdagen in bij u passende sferen hebben plaatsgevonden, of dat nou religieus is of niet.

Petra Overbosch

 

Geplaatst op: 7 december 2022